Emil v cirkuse + Emil na cestách

pre 5 až 8 ročné deti

Robot Emil pre MŠ je edukačný softvér určený pre deti predškolského veku. Jeho cieľom je propedeutika základných informatických konceptov ako napr.: postupnosť, poradie, záznam, akcia, príkaz, plánovanie, pochopenie programu. Softvér je určený pre skupinovú prácu detí s interaktívnou tabuľou.

Robot Emil pre MŠ Robot Emil pre MŠ

Robot Emil

pre 9 až 11 ročné deti

Robot Emil je edukačný softvér pre 3. až 5. ročník základnej školy. Postupne v štyroch svetoch riešia deti informatické úlohy s rôznou náročnosťou a motiváciou. Oboznámia sa so základným informatickými konceptami, ako sú príkazy, program, plán, opakovanie, relatívne otáčanie a mnohé iné.

Robot Emil Robot Emil

Živý zošit

pre 9 až 11 ročné deti

V Živom zošite žiaci skúmajú a tvoria vo svete obrázkov, textov, tabuliek, myšlienkových máp a ďalších zaujímavých oblastí, ktoré rozvíjajú ich informatické myslenie a digitálne zručnosti. Riešia množstvo pripravených úloh, ale aj samy môžu takéto úlohy pripraviť.

Živý zošit Živý zošit