Emil v cirkuse

Emil v cirkuse je edukačný softvér určený pre deti predškolského veku. Jeho cieľom je propedeutika základných informatických konceptov ako napr.: postupnosť, poradie, záznam, akcia, príkaz, plánovanie, pochopenie programu.

Emil v cirkuse

Emil na cestách

Emil na cestách je edukačný softvér určený pre deti predškolského veku na rozvoj algoritmického myslenia a propedeutiku programovania pre. Deti sa tu stretnú s riadením pomocou príkazov, čítaním záznamu a plánovaním. Naučia sa aj orientovať na mape, čítať a zaznamenávať informácie do tabuliek.

Emil na cestách

Robot Emil 3

Robot Emil 3 je edukačný softvér pre 3. a 4. ročník základnej školy. Postupne v troch svetoch rieši dieťa informatické úlohy s rôznou náročnosťou a motiváciou. Oboznámia sa so základným informatickými konceptami, ako sú program, plán, opakovanie a mnohé iné.

Robot Emil 3

Robot Emil 4

Robot Emil 4 je edukačný softvér pre 4. a 5. ročník základnej školy. Nadväzuje na aplikáciu Robot Emil 3. Dieťa ďalej rozvíja svoje informatické zručnosti na náročnejších úlohách. Precvičuje si relatívne otáčanie a orientáciu v priestore, používa príkazy s parametrami, pričom sa postupne učí budovať vlastný externý program.

Robot Emil 4

Živý zošit

V Živom zošite žiaci skúmajú a tvoria vo svete obrázkov, textov, tabuliek, myšlienkových máp a ďalších zaujímavých oblastí, ktoré rozvíjajú ich informatické myslenie a digitálne zručnosti. Riešia množstvo pripravených úloh, ale aj samy môžu takéto úlohy pripraviť.

Živý zošit